Algemene voorwaarden

Ionira.nu verkoopt Italiaanse sieraden gemaakt van titanium met verschillende werkende elementen op de bodem van de sieraden, die uw bloedcirculatie beïnvloeden, beschermen tegen elektromagnetische straling, geven u rust en een gezonde slaap. Onze producten zijn gecertificeerd en verkocht met een garantie. We repareren onze producten lokaal, in Nederland en België, afhankelijk van het land van aankoop. De prijsschaal is breed, van de meest primitieve producten tot dure armbanden met echte diamanten. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. www.ionira.nu is een onderdeel van A&U. Ionira houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.


ANNULERING:

Iedere bestelling kan, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een ticket aan te maken in uw account. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert  Ionira het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Indien de bestelling later wordt geannuleerd wordt € 15,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.


LEVERING:

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Ionira streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Ionira echter niet verplicht. Bij de keuze voor een betaling per bank overschrijving streeft Ionira ernaar om binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling het bestelde ter verzending aan te bieden. Wij verzenden via Post NL. De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 14 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.


PRIJZEN:

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gemeld.


VERZENDKOSTEN:

Voor de verpakkings- en verzendkosten wordt een bijdrage gerekend volgens onderstaand schema. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Al onze leveringen worden verzonden via TNT Post. Eventuele pakketten worden verzonden met UPC of DHL.

Nederland: is de verzending €4,- Vanaf bestelling boven €99,- gratis verzenden.

België: is de verzending €7,- Vanaf bestelling boven €99,- gratis verzenden.

De rest van Europa: €10,-

Buiten Europa: €20,-


BETALING:

Betaling van uw bestelling kan op één van de volgende manieren:

1. BITCOIN: U rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving en u wordt automatisch doorgestuurd naar cryptovaluta pagina. U kunt dan direct het bedrag van de bestelling naar ons overmaken in bitcoins, litcoins of ethereum.

2. IDEAL: U rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving en u wordt automatisch doorgestuurd naar uw eigen internetbankierenpagina van uw eigen bank. U kunt dan direct het bedrag van de bestelling overmaken.

3. CREDITCARD: Na uw bestelling, wordt u automatisch doorgestuurd naar de Creditcard pagina waar u het bedrag over kunt maken.

4. BELFIUS, ING-HOMEPAY, KBC/CBC: Na uw bestelling, wordt u automatisch doorgestuurd naar de Belfius, ING-Homepay, KBC/CBC pagina’s waar u het bedrag over kunt maken.

5. MAESTRO: Gebruik IDEAL.

6. VOORUITBETALING VIA BANK: Als u kiest voor vooruitbetaling dan krijgt u een e-mail met de juiste bankgegevens. Vergeet niet het ordernummer te vermelden bij de betaling. Wanneer wij de betaling hebben ontvangen dan versturen wij de bestelling en ontvangt u een e-mail dat het verzonden is.

Bankrekeningnummer: 459059963 t.n.v. YMIX

IBAN: NL53ABNA0459059963

BIC:ABNANL2A

Gelieve uw naam en de gewenste lengte van de armband te vermelden bij de overboeking.


ZICHTTERMIJN:

Voor zover niet anders is aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een email te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief administratie- en verzendkosten) zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd. Er bestaat geen recht op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling is geopend en/of niet in de originele verpakking geretourneerd. Na het verstrijken van de zichttermijn van 5 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.


EIGENDOMVOORBEHOUD:

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Ionira verschuldigd is, heeft voldaan.


OVEREENKOMST:

Ionira behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.


AANSPARKELIJKHEID:

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. U kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs. Wilt u hier gebruik van maken, meld dat dan bij uw bestelling. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen een klacht indienen bij TNT Post of de Pakketdienst.


GEGEVENSBEHEER:

Indien u een bestelling plaatst bij Ionira, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Ionira houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. Ionira respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Ionira maakt gebruik van een mailinglijst, elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Wanneer u een bestelling plaatst bij Ionira wordt u automatisch aangemeld voor deze mailinglijst.


AFBEELDINGEN:

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de sites van  Ionira gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van Ionira zonder onze toestemming hiervoor.


GARANTIE:

Ionira garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. Ionira is niet aansprakelijk voor het verlies en diefstal. Ionira is niet aansprakelijk tegen beschadiging van sieraden, nadat deze door de koper in gebruik zijn genomen. Op de sluitingen en pinnen geven wij 1 jaar garantieperiode na de verkoopdatum. Wij geven geen garantie op de vergulding.


RETOUER EN OMRUILEN:

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. Vul hiervoor een ticket in (via je account) met vermelding van het ordernummer en de produkten die je wilt ruilen/retourneren.
Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden. De te ruilen artikelen dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres als retour gemeld worden via ons ticketsysteem. De te ruilen artikelen dienen nog in originele staat van verzending te zijn, voorzien te zijn van aangehechte labels en in originele verpakking te worden geretourneerd. Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 40% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel Zichttermijn en kunnen NIET geruild worden. De artikelen, welke voor retour gemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn. Ionira accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.


KLACHTEN:

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij  Ionira heeft aangekocht. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, via het ticketsysteem in uw account. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.


RECHTEN:

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


VRAGEN EN OPMERKINGEN:

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons.


OVERMACHT:

Ionira heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Ionira gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.